Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną szkoły stanowią nauczyciele z najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi, dysponujący wielokierunkowym wykształceniem i wieloletnią, sprawdzoną  już praktyką dydaktyczną i wychowawczą.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat