Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną szkoły stanowią nauczyciele z najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi, dysponujący wielokierunkowym wykształceniem i wieloletnią, sprawdzoną  już praktyką dydaktyczną i wychowawczą.
mgr Elżbieta Drobina
mgr Marcin Domarzewski
mgr Małgorzata Gach
mgr Izabela Iwanicka-Wala
mgr Joanna Kaleta
mgr Olga Kanadys
lic. Agata Komajda
mgr Anna Lichańska
mgr Edyta Luzarowska - Kozak
mgr Małgorzata Mazur
mgr Hanna Piekut-Stanisławska
mgr Marta Pilarz - Wojtasik
mgr Agnieszka Pogorzelska
mgr Rafał Przybyła
mgr Julita Stodolak – Sudia
mgr Bożena Sworzeń
mgr Edward Szydło
mgr Teresa Walaś – Nowak
mgr Adrian Wróbel
mgr Izabela Wyrwa
 
Specjaliści:
 
Psycholog - mgr Anna Lichańska
Pedagog – mgr Marta Pilarz – Wojtasik
Logopeda – mgr Izabela Wyrwa
 
Bibliotekarz:
 
mgr Beata Jurasz
 

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat