Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Na sportowo i medalowo

7 maja 2015
Na sportowo i medalowo
Integracyjny Festyn Sportowy w Krakowie

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat