Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Co z tą gliną?

12 maja 2015
Co z tą gliną?
czyli wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dworach

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat