Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia dydaktyczne

Proces edukacyjny dostosowujemy do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia.  Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz utrwalanie wiadomości i umiejętności szkolnych odbywa się z wykorzystaniem metod pedagogiki specjalnej.

Nasza szkoła dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i specjalnym metodom pracy stwarza niepełnosprawnym uczniom możliwości wyrównywania deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych. Ponadto nasi wychowankowie  uczą się radzić sobie ze stresem, kontrolować emocje, współdziałać w grupie rówieśniczej. Uczymy samoakceptacji i dajemy poczucie sukcesu szkolnego.

Zespoły uczniowskie są nieliczne. W grupach 6 - 8 osobowych nauczyciele mogą prowadzić zajęcia w oparciu o zasadę szeroko rozumianej indywidualizacji pracy z uczniem. Bliski kontakt w nielicznych zespołach stwarza dość komfortowe warunki do budowania bezpośrednich i czytelnych relacji uczeń - nauczyciel. Każdemu potrzebującemu uczniowi poświęca się dużo czasu. Stała obecność pedagoga i psychologa pozwala na wnikliwą psychologiczną obserwację i  diagnozę.


 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat