Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Oferta

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oświęcimiu jest przeznaczona dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej orzeczonym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy nauczyciele przygotowują młodzież do pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego (na miarę możliwości rozwojowych) dorosłego życia.

KONTAKT


Szkoła Przysposabiająca do Pracy
SOSW w Oświęcimiu ul. Obozowa 31,
32-600 Oświęcim

sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl

Sekretariat szkoły
czynny w godz. 7.00 - 15.00
tel. 33 842 21 47 wew.20

Sekretariat Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy
czynny w godz. 7.00 - 15.00
tel. 33 842 21 47 wew.21

Dyrektor: Jacek Polak


Kształcenie ogólne umożliwia utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy oraz   nabywanie nowych umiejętności. Przysposobienie do pracy pozwala na przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie się wykonywania różnych czynności, w tym: porządkowych, pomocniczych, gospodarczych, ogrodniczych, kulinarnych, krawieckich, stolarskich, dekoracyjnych.

Zapewniamy:

  • opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogów,
  • miejsce w internacie dla uczniów z poza Oświęcimia,
  • pomoc psychologa i pedagoga w zakresie diagnostyki i profilaktyki,
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
  • możliwość rozwoju zainteresowań plastycznych, sportowych, komputerowych i teatralnych,
  • wspieranie rozwoju uczniów poprzez nowoczesne metody i techniki edukacyjne,
  • udział uczniów w zawodach sportowych, wycieczkach i rajdach.

Wszyscy uczniowie mają zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną, ulgowe przejazdy środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do szkoły. Szkoła zapewnia także wszystkim uczniom bezpłatnie podręczniki szkolne oraz możliwość bezpłatnego zakwaterowania w Internacie uczniów, którzy z różnych względów nie są w stanie samodzielnie dojeżdżać na zajęcia szkolne.
 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat