Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Szkoła

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oświęcimiu jest przeznaczona dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
W Szkole Przysposabiającej do Pracy nauczyciele przygotowują młodzież do pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego (na miarę możliwości rozwojowych) dorosłego życia.

Kształcenie ogólne umożliwia utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy oraz   nabywanie nowych umiejętności. Przysposobienie do pracy pozwala na przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie się wykonywania różnych czynności, w tym: porządkowych, pomocniczych, gospodarczych, ogrodniczych, kulinarnych, krawieckich, stolarskich, dekoracyjnych.
Zobacz również

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat