Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

"Z Aniołami w tle"

19 grudnia 2014
"Z Aniołami w tle"
spotkanie bożonarodzeniowe

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat