Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Morze... nasze morze...

8 czerwca 2017
Morze... nasze morze...
cudowne chwile nad Bałtykiem

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat