Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

"...niech będę dzielny w swym wysiłku"

20 maja 2016
"...niech będę dzielny w swym wysiłku"
Olimpiada Specjalna Kraków

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat