Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Rekrutacja


Od kandydatów do klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oświęcimiu wymagane jest złożenie następującej dokumentacji:
  1. Podanie o przyjęcie do szkoły,
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną,
  3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  4. Dokumentacja medyczna (karta szczepień, karta zdrowia),
  5. 1 zdjęcie


Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.
 

Warunkiem przyjęcia ucznia do INTERNATU jest złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) wniosku o skierowanie do naszego Ośrodka z internatem. Wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Rodzice dziecka przebywającego w internacie ponoszą tylko koszty wyżywienia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat