Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Dzielni i odpowiedzialni

16 maja 2017
Dzielni i odpowiedzialni
wizyta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat