Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, które służą poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań techniką, sztuką i życiem społecznym. Stanowią ważną rolę w procesie rewalidacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
W naszej szkole uczniowie mają możliwość uczestniczyć w następujących kołach zainteresowań:

  • wolontariat "Pożyteczni"
  • Kółko ekologiczne
  • Kółko teatralne "A kto to?"

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat