Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, które służą poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań techniką, sztuką i życiem społecznym. Stanowią ważną rolę w procesie rewalidacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
W naszej szkole uczniowie mają możliwość uczestniczyć w następujących kołach zainteresowań:

  • Kółko ekologiczne
  • Kółko teatralne
  • Kółko plastyczne
  • Kółko techniczne
  • Kółko biblijne
  • Szkolny Klub Sportowy
  • Zajęcia na lodowisku
  • Zajęcia na basenie
  • Zajęcia świetlicowe

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat