Zasadnicza Szkoła Zawodowa

SOSW Oświęcim
A A A

XV Małopolski Turniej Tenisa Stołowego

4 listopada 2014
XV Małopolski Turniej Tenisa Stołowego

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat